EN

Yeni Ürün Duyurusu : BDS Serisi Servo Motor Eyleyiciler


Hava araçlarının kanatçık, fren, gaz, iniş takımları, havalandırma vb. farklı kısımlarında kullanılan Servo Eyleyici Üniteler uçuş emniyeti ve güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Geliştirilen sistemlerin ilk aşamada Taktik İHA Sistemi üzerinde kullanılması planlanmaktadır. Yürütülen çalışmalar sonucunda yurtdışından servo eyleyici ünitelerinin ihracat lisansı sınırlaması ile ithal etme zorunluluğu kaldırılmış olup, maliyet ve teknik performans açısından etkin sonuçlar elde edilmiştir.

Proje yöneticilerinden Haluk Bayraktar konuya ilişkin “İnsansız sistemlerde elektronik ve yazılım içeren tüm alt bileşenler ekonomik anlamda katma değeri yüksek ürünler, aynı zamanda ihracat lisansları ile ithal edilme gibi sınırlamalar mevcut. Hali hazırda Taktik ve MALE sınıfı İHA Sistemlerinde kullanılabilecek servo eyleyici üreten firmaları ve ürünlerini inceledik. Bu alanda Amerika, İsrail ve Avrupa’da farklı firmalar Ar-Ge ve üretim faaliyetleri içerisindeler. İncelediğimiz ürünlerin hiçbiri geliştirmekte olduğumuz

Taktik İHA Sistemi’nin belirlenmiş teknik isterlerini karşılamamaktaydı. Örneğin yedekli haberleşme sistemlerinin olmaması, kontrol ve performans parametrelerinin yazılımlarının kapalı olması, durum diagnostikleri vermemesi, demode kontrol sistemlerinin kesikli hareketlere neden olması, hata kontrol ve toleransı açısından zayıflıklar gibi birçok eksiklikler bulunmakta. Bunları tek tek tespit ettik. Tasarım faaliyetlerimiz aşamasında gerekli tedbirleri aldık. Önümüzdeki yıllarda ayrılmamış sivil hava sahasına entegrasyonu planlanan İHA Sistemlerinin bu anlamda istenilen güvenilirlik seviyesine ulaşmasında bu tarz eyleyicilerin de gereksinimlere cevap verecek şekilde modern tekniklere uygun olarak geliştirilmesi gerekmekteydi.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz servo eyleyiciler yazılım mimarisi, yedeklilik, kontrol teknikleri vb. birçok açıdan mevcut pazardaki ürünlerde olmayan özelliklere sahip. İHA pazarına alt sistem olarak ürünlerimizi tanıtmaya başlamış bulunmaktayız” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Bayraktar Mini İHA ile TSK envanterine ilk İHA’nın teslimi, 2012 yılında Katar Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan ilk İHA ihracatından sonra ülkemizde bu tip servo eyleyicilerin ürün olarak geliştirilmesinde de bir ilke daha imza atılmıştır. Üretim sürecine giren servo eyleyicileri ilişkin tanıtım broşürleri: